برای ارئه خدمات بهتر و آگاهی مشتریان مجموعه شرکت های آک ، منشور حقوق مشتریان در این صفحه درج شده است .

احترام و حفظ کرامت انسانی مشتری، در هر شرایطی سرلوحه فعالیت های شرکت ما است.

 1. کلیه خدمات فنی ارائه شده و قطعات تعویض شده تا 6 ماه شامل ضمانت می‌باشد.
 2. مدت زمان پشتیبانی و تامین قطعات، 10 سال از تاریخ فاکتور فروش یا فعالسازی می‌باشد.
 3. شرکت در قبال دریافت فرم تکمیل شده اظهارات مشتری و دریافت گوشی، موظف به ارائه رسید پذیرش می‌باشد.
 4. شرکت و نمایندگی ها موظف به اعلام حدود هزینه و زمان تقریبی قبل از شروع تعمیرات می‌باشند.
 5. زمان تعیین تکلیف و پاسخ‌دهی اولیه به مشتری حداکثر 3 روز کاری می‌باشد.
 6. چنانچه زمان انتظار برای تامین قطعه بیشتر از 3 روز شود و یا توقف دستگاه در تعمیرگاه باعث اختلال در روند طبیعی زندگی مشتری شود، پیشنهاد دستگاه امانی باید به مشتری داده شود.
 7. در طول دوره 18 ماهه گارانتی، چنانچه گوشی پذیرش شود و پس از سپری شدن فرایند کارشناسی فنی، اطمینان حاصل گردد ایراد با تعمیرات قابل رفع نمی‌باشد و دستگاه تلفن همراه پذیرش شده مشمول شرایط خارج از گارانتی نباشد، شرکت موظف است، دستگاه مذکور را با دستگاه تلفن همراه آکبند با همان مدل ( در صورت موجود بودن ) تعویض نماید. بدیهی است، در صورت تعویض با دستگاه تلفن همراه مدل بالاتر، مبلغ مابه‌التفاوت می‌باید از سوی مشتری پرداخت گردد.
 8. چنانچه نقص یا عیب تلفن همراه در دوره 18 ماهه ضمانت، بعد از 2 بار تعمیر (مرتبه سوم مراجعه) از یک ایراد مشخص همچنان وجود داشته باشد و یا تعمیرات دستگاه ارسالی به شرکت، بیش از 15 روز کاری به طول بیانجامد، در صورت تمایل مشتری ، شرکت متعهد به جایگزین نمودن با یک دستگاه همسان و آکبند می‌باشد.
  تبصره: چنانچه گوشی برای تعویض موجود نباشد، شرکت می باید پس از دریافت فاکتور رسمی از مشتری وجه آن را عودت نماید و یا با رضایت مشتری با مدل بالاتر و دریافت مابه التفاوت وجه تعویض گردد.
 9. هنگام مراجعه چنانچه مشتری در 24 ساعت (غیرتعطیل) اولیه خرید دستگاه عیب و یا ایراد ذاتی در دستگاه خریداری شده خود مشاهده نماید شرکت میبایست به انتخاب مشتری عودت وجه یا تعویض انجام دهد.
 10. در صورتیکه در حین تعمیرات به دستگاه خسارتی وارد گردد، جبران خسارت وارده تا حصول رضایت مشتری به عهده شرکت می‌باشد.
 11. در صورت تعلیق فعالیت شرکت ، مدت زمان آن به دوره گارانتی دستگاه های پذیرش شده افزوده میگردد.
 12. کلیه شعب و نمایندگی‌های شرکت ضمانت ماندگار عدالت ملزم به رعایت موارد فوق می‌باشند.