مجموعه شرکت های آک در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و مجوزهای لازم برای فعالیت رسمی واردات و خدمات پس از فروش تبلت و تلفن های هوشمند را اخذ کرده است . بدیهی است هر گونه استفاده کاربران از سایت و یا محصولات آک به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات مندرج در این صفحه می باشد.

 

تعاریف :